Sermaye Yeterliliği Açısından Türkiye ile AB Mevzuatının Karşılaştırılması

Haziran 2013

Sermaye Yeterliliği Şerhi

Aralık 2013

Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ Şerhi

Aralık 2013

Mustafa ÇELİK
mustafacelik(-et-)gmail.com